Specialized renovate programme: Turnkeys Services offered by Burana sathann

โปรแกรมการปรับปรุงอาคารของบูรณะสถาน ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

1. การออกแบบ และจัดทำผังโครงการ

2. การออกแบบทางสถาปัตยกรรม, วิศวกรรม และตกแต่งภายใน

​3. การก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารทุกประเภท

 

* สามารถกรอกรายละเอียดของโครงการฝากไว้ได้ที่กล่องข้อความด้านล่างค่ะ

 

** บูรณะสถานเป็นองค์กรทางธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นกำไรเป็นหลัก กรณีที่มีโครงการปรับปรุงอาคารเก่าใดซึ่งมีวัตถุประสงค์เป็นสาธารณะ ในการช่วยเหลือทางสังคม วัฒนธรรม การศึกษา พวกเราสามารถทำงานออกแบบให้ได้โดยไม่คิดค่าบริการ

Background

สตูดิโอบูรณะสถานเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน แต่ทุกคนมีความเชื่อในทางสุนทรียะและมีรสนิยมที่คล้ายกัน

พวกเรามองเห็นคุณค่าของอาคารเก่า ทั้งในแง่ของเรื่องราวความเป็นมาและความทรงจำต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเกิดขึ้นกับอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ได้ ในปัจจุบันเราจะพบว่าโครงการเชิงพาณิชย์ทุกโครงการที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนนั้น มักจะมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาคารเหล่านั้นเป็นเนื้อหาอยู่ด้วยเสมอ  -/ มีต่อ

 

การทำงานกับอาคารเก่ามีความเป็นพิเศษทุกๆโครงการ การออกแบบและปรับปรุงนั้น นอกจากความชำนาญที่ต้องมีเป็นพื้นฐาน ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ดีเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง เพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน

ในอาคารเก่าทุกๆหลัง วิชาความรู้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ทุกศาสตร์ทุกสิ่งที่ให้พวกเราเคยรับรู้มา ได้ถูกนำมาผสานรวมกันแสดงแทรกอยู่ในทุกโครงการ ให้รองรับวัตถุประสงค์การใช้งานของแต่ละโครงการอย่างกลมกลืน

** บูรณะสถาน ขอขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจค่ะ และท่านสามารถกดที่ไอคอนเฟซบุ๊ค(อยู่ข้างล่างนี้) เพื่อติดตามกันต่อได้เลยค่ะ

 

*Mandatory fields to be filled.
  • ชื่อ-สกุล :
  • รายละเอียดโปรเจ็ค :
  • สถานที่ :
  • เบอร์โทรศัพท์ :
  • อีเมล์ :
  • รหัสยืนยัน :
สถานีอุดมสุข
อุดมสุข ซอย 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณะสถาน
3653/1-4, ชั้น 4, อุดมสุข ซอย 1, ถนนสุขุมวิท, บางนา, กรุงเทพฯ 10260
อีเมล์: burana.th@hotmail.co.th | โทรศัพท์ : (+66)9 0030 4500
บูรณะสถาน เชื่อมั่นความสามารถในการแสวงหาของ”คน” พวกเราเพียรเสาะหา และรวมรวบทักษะ จากเพื่อนทุกคน เพื่อมาประสมร่วมทีมกัน เพื่อพร้อมสำหรับการรังสรรค์ผลผลิตใหม่ ๆออกสู่สังคม