Turnkeys Services offered by Burana sathann

Specialized renovate programme.

 

บริการของบูรณะสถาน

 

1.บริการออกแบบอาคาร &ตกแต่งพื้นที่ โดยเฉพาะสำหรับการปรับปรุงอาคาร

สำหรับการวาดภาพชีวิตที่สวยงามตามต้องการ ฟังแล้วเป็นเรื่องเพ้อฝัน แต่เพื่อเรื่องที่เพ้อฝัน พวกเรารู้สึกสนุกที่จะจับเอามาใช้การออกแบบผสมผสานให้เข้ากันกับเนื้อหา ทั้งด้านสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และวิศวกรรม บนพื้นฐานแนวคิดในการทำงานร่วมกันกับลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นเป้าหมาย ผ่านบริการออกแบบอาคาร และพื้นที่ของเรา
 

2.บริการงานก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคาร สำหรับสถานประกอบการทุกชนิด

ต้องเชื่อเสียก่อนว่า ถึงส่วนผสมจะเหมือนกัน ทักษะเท่ากัน ประสบการณ์พอกัน ผลลัพธ์ยังไม่อาจออกมาได้เหมือนกัน การที่บริการปรับปรุงอาคารของบูรณะสถาน ได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติงานกับโครงการชั้นนำมากมาย เราตระหนักเสมอว่า เราไม่อยู่ในกลุ่มเชี่ยวชาญที่สุด แต่ทุกความสำเร็จของงานทุกชิ้น เราใช้ความเข้าใจ ตั้งใจ และลงมือทำด้วยหัวใจที่เคารพต่องานทุกชิ้น

 

When our clients choose Burana sathann, they do so because of the quality, breadth and depth of our skills and services. Our range of services is listed below.

สำหรับงานที่ต้องการความสมบูรณ์ ลูกค้าเกือบทั้งหมดของเรา เลือกใช้บริการแบบเทิร์นคีย์ (โปรแกรมรวมงานออกแบบ และปรับปรุงฯ)

Background
 
ในวันที่ใคร ๆก็อยากแตกต่างไปจากกระแสหลัก สตูดิโอบูรณะสถานเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนเพื่อสร้างสรรค์งานด้านการออกแบบ และปรับปรุงอาคารเก่าให้มีลักษณะเฉพาะ พวกเรามีความคิดความถนัดไม่เหมือนกัน แต่มีรสนิยมคล้ายกัน ผลงานการออกแบบ และปรับปรุงอาคาร ของเราจึงไม่สามารถกำหนดรูปแบบตายตัวได้ เพราะเรามีสนใจในความหลากหลายมากกว่า
 
งานชิ้นหนึ่งจะมาจากพื้นฐานส่วนประกอบหลากหลายที่ผสมกัน เป็นผลผลิตที่เราหยิบยืมเอามาจากหลายศาสตร์ ทั้งวิทยาศาสตร์ ศิลปะ ตลอดจนสังคมวัฒนธรรม เอามาคั้นรวมกัน โดยมีวัตถุดิบหลักคือ วัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ หรืออาจสรุปได้ว่างานแต่ละชิ้น คือ ทุกศาสตร์ทุกสิ่งที่ให้พวกเราเคยรับรู้มาทั้งหมด
 
เรื่องราวทั้งหมดนี้เกิดขึ้นอย่างกลมกลืน ภายใต้ผู้คนที่มาจากสถานที่หลากหลาย มีประสบการณ์ร่วมกันอยู่ในสถานที่เดียวกัน
 
บูรณะสถาน
*Mandatory fields to be filled.
  • ชื่อ-สกุล :
  • รายละเอียดโปรเจ็ค :
  • สถานที่ :
  • เบอร์โทรศัพท์ :
  • อีเมล์ :
  • รหัสยืนยัน :
สถานีอุดมสุข
อุดมสุข ซอย 1
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรณะสถาน
3653/1-4, ชั้น 4, อุดมสุข ซอย 1, ถนนสุขุมวิท, บางนา, กรุงเทพฯ 10260
อีเมล์: burana.th@hotmail.co.th | โทรศัพท์ : (+66)9 0030 4500
บูรณะสถาน เชื่อมั่นความสามารถในการแสวงหาของ”คน” พวกเราเพียรเสาะหา และรวมรวบทักษะ จากเพื่อนทุกคน เพื่อมาประสมร่วมทีมกัน เพื่อพร้อมสำหรับการรังสรรค์ผลผลิตใหม่ ๆออกสู่สังคม